saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรม No พลาสติก No โฟม


            เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการ No พลาสติก No โฟม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่จะได้รับให้กับประชาชนในชุมชนได้รู้ เพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

                วันนี้ (26 พ.ค.) นายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้จัดให้มีการอบรมโครงการ No พลาสติก No โฟม ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ประชาชน และชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่จะได้รับให้กับประชาชนในชุมชนได้รู้ เพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสัญชัย ชนะสงคราม ผู้อำนวยการส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

                โดยในวันนี้มีการให้ความรู้ขั้นตอนในการลดการใช้พลาสติกและโฟม คือเมื่อซื้อของน้อยชิ้นไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจกันหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เช่นถุงผ้า ตะกร้า เป้ ย่าม ปิ่นโต เป็นต้น  หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟมสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ นำพลาสติกและโฟมที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ำ หลังจากใช้งานพลาสติกและโฟมแล้ว ให้ทำความสะอาดและไม่ทิ้งปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ ห้ามนำมาใช้ซ้ำลดการปนเปื้อน และใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม ทำให้เราใช้พลาสติกน้อยลง

                ซึ่งก็พบว่าในสังคมปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยคำนึงถึงการลดใช้พลาสติกกันมากสักเท่าไร แม้ภาครัฐจะรณรงค์กันแล้วก็ตาม ร้านค้าบางร้านทราบแต่ต้นทุนของวัสดุทดแทนที่ทำมาจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองยังมีราคาแพงอยู่ รวมถึงการคัดแยกขยะยังไม่ได้รับการปฏิบัติกันมากเท่าที่ควร
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ