saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ ทุ่มกว่า 1.5 แสนล้านบาท พัฒนาโรงกลั่น


ไทยออยล์ ลงทุนกว่า 1.5 แสนล้านบาท ขยายโรงกลั่นที่มีกำลังการผลิตจาก 2.75 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน พร้อมท่าเทียบเรือที่ 7 และ 8  เพื่อรองรับเรือขนส่งน้ำมันดิบมากขึ้น  โดยในช่วง 4-5  ปีนี้  เป็นโครงการลงทุนในประเทศครั้งใหญ่ที่สุด
                นายอธิคม เติบศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการผู้บริหาร พบสื่อรอบโรงกลั่น เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนชลบุรี และ องค์กร  โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมให้ความรู้ และ ทิศทางการดำเนินงานของไทยออยล์ 
                 นายอธิคม เติบศิริ  เผยว่า สำหรับไทยออยล์ ขณะนี้ มีหลาย โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการวางท่อน้ำดิบ ขนาด 36 นิ้วโครงการสร้างถังน้ำมัน พื้นที่ 200 ไร่ โครงการอาคารสำนักงานใหม่ โครงการขยายท่าเทียบเรือ 7-8  รวมทั้งโครงการในอนาคต อาทิ โครงการพลังงานสะอาด ซึ่งทางไทยออยล์ได้มีการมาตรการเฝ้าระวังและดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการอย่างครบถ้วน
โดย ในช่วง 4-5  ปีนี้ บริษัทไทยออยล์  ใช้งบกว่า 1.5 แสนล้านบาท  ในการลงทุนขยายโรงกลั่นที่มีกำลังการผลิตจาก 2.75 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน พร้อมท่าเทียบเรือที่ 7 และ 8  เพื่อรองรับเรือขนส่งน้ำมัน  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนภายในประเทศ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ประมาณปี พ.ศ.2564 นี้
ส่วนโครงการท่าเทียบเรือที่ 7 และ 8 ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการก่อสร้างขยายท่าเรือออกไปอีก 1,452 เมตร รับเรือขนส่งน้ำมันประเภทดีเซล เบนซิน แนฟทา น้ำมันเครื่องบิน ขนาด 30,000-50,000 เดทเวทตัน ทำให้สามารถลดปริมาณเรือที่เข้าเทียบท่าเรือที่ 1-6 จากเดิมจำนวน 2,804 ลำต่อปี ลงได้ถึง 354 ลำต่อปี
ปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย 87 % เนื่องจากรับการยอมรับในเรื่องคุณภาพน้ำมันจากลูกค้า และความมั่นคงของบริษัท  ส่วนอีก 13  % นั้น ส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ  เช่น ลาว ,พม่า ,สิงคโปร์ และกัมพูชา   และในอนาคตหากโรงกลั่นใหม่เสร็จก็จะจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น  40 % เนื่องจากตลาดต่างประเทศสนใจเพิ่มขึ้น เช่น จีน  ,เกาหลี และเวียดนาม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ