saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดี ในการร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (29 มิ.ย.) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดกิจกรรม ดอกไม้ในดวงใจดอกดารารัตน์ ถวายพ่อแห่งแผ่นดินขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ในการร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เปิดอบรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้นำไปประดิษฐ์ เผยแพร่ต่อ ในทุก ๆ วัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าที่จะประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้ได้มากที่สุด ก่อนจะส่งมอบให้อำเภอศรีราชารวบรวมไปส่งต่อให้จังหวัดชลบุรีต่อไป

ที่มาของการนำดอกไม้ชนิดนี้มาเป็น ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น เพราะว่า เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่ ในหลวงในพระบรมโกศ ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ สวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด พระองค์ท่านมักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง ข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียน พระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมา จะมีดอกไม้มาให้เป็นประจำ คือดอกแดฟโฟดิล

ดอกแดฟโฟดิล นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้ง ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง  อีกทั้งดอกยังมีสีเหลืองสดซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ