saostar

Banner โฆษณา

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ สรงน้ำพระธาตุทาดอยแช่ ถวายพระราชกุศล


สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชาวจังหวัดลำพูนและชาวจังหวัดชลบุรี  จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุทาดอยแช่ เพื่อสืบสานประเพณีและถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9และเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. ที่วัดทาดอยแช่ ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป พร้อมด้วยพลอากาศตรีสุพิชัย  สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุทาดอยแช่ ประจำปี 2560 โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณ ที่นิยมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยทั่วไปจะปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ วันงานเทศกาลประจำปี เช่น สงกรานต์ เป็นต้น และวิธีปฏิบัติในการสรงน้ำก็จะแตกต่างกันไป แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละท้องที่นั้นๆ หรือแล้วแต่บุคคล ประเพณีนี้แสดงถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสรณะของประชาชน ด้วยการแสดงคารวะต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
นอกจากนี้ยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวและชุมชนในการสักการะบูชาองค์พระธาตุร่วมกัน โดยนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ตน ครอบครัวและสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ และชาวจังหวัดชลบุรี  รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า การประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุทาดอยแช่ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ก็เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านที่ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ