saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา เยี่ยมสามคุณยายผู้ป่วยติดเตียง ให้มีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไป


นายอำเภอศรีราชานำทัพลงพื้นที่ เยี่ยม สามคุณยายผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมกลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
                  เมื่อเวลา 10.00 น. (9 มิ.ย.60) นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีราชา คณะผู้บริหาร อบต.เขาคันทรง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเขาคันทรง  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาคันทรง ผู้นำท้องถิ่นตำบลเขาคันทรง  ได้ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเขาคันทรง นางบุญยิ่ง  สังข์ทอง อายุ84ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ และ หมู่8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา โดยเข้าเยี่ยม น.ส.ฟ้า แซ่เจว อายุ 95 ปี โดยเยี่ยมติดตามให้กำลังใจเดิมเป็นผู้ป่วยติดเตียงปัจจุบันเดินได้แล้วหลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปเยี่ยม นางอัมพร  มากแบน  อายุ75ปี ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้
                 ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้เพื่อเสริมกลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชน โดยได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการออกเยี่ยม ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งแนะนะวิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง แก่ทางญาติ แนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น และเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขที่เห็นทางราชการไม่ทอดทิ้ง


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ