saostar

Banner โฆษณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และม.ราชมงคล ตะวันออก จัดแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จังหวัดชลบุรี จัดแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์  พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา  นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ อารมย์ ตันตะวะศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และ คณะผู้บริหาร นักการเมืองท้องถิ่น ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในการจัดแถลงข่าว วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560  ซึ่งภายในงานปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 8-17 กรกฏาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายในงานปีนี้ จึงยิ่งใหญ่ กว่าทุกครั้ง โดยได้ความรู้มือจาก กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะได้ทีโอกาส ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี การเกษตร รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ที่ตนเองได้คิดค้น จนประสบความสำเร็จ ต่อสายตาประชาชน  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ ในด้านต่าง ๆ นอกเนื่องจากในสาขาวิชาเรียน แถมยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน และ หน่วยงานต่าง ๆ  งานวันเกษตรแห่งชาติ ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฏาคมนี้ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้านการเกษตร ต่าง ๆ  การเปิดร้านค้าชุมชน จำหน่ายต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ และอาหารแปรรูป มากมาย ร่วมถึงร้านค้านิสิต ที่ แต่ละคณะ ต่างจับจองพื้นที่ภายในงานเปิดร้านอาหารเล็ก ๆ ที่นำวัตถุดิบ จาก คณะตนเอง มารังสรรค์ เมนูอาหาร จำหน่ายให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ