saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชา จัดงาน วันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ท่านเจ้าคุณ


เทศบาลเมืองศรีราชา จัดงานครบรอบ 86 ปี วันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา อย่างยิ่งใหญ่
                  เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ครบรอบ 86 ปี ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชาประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเทศบาลได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  โดยในช่วงเช้าเวลา 05.30 นาฬิกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และเวลา 07.00 นาฬิกาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาเป็นระยะ จากนั้น ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมถวายภัตราหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายภัครธร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดีถวายแด่ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากกองทหารเกียรติยศพลแตรเงิน เป่าแตรนอน เพื่อเป็นการแสดงเกียรติสูงสุดแด่ท่านเจ้าคุณ 
จากนั้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาด้านหน้าอนุสาวรีย์ ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ กับอำเภอศรีราชา และประเทศชาติไว้เป็นอย่างมาก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี รับใช้ราชการ มาจนกระทั่งสมัยรัชการที่ 6 โดยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี และได้รับพระราชทานนามสกุลว่า "แสงชูโต" ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชยศให้เป็น "จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี" ในฐานะที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ว่าการมณฑลปราจีนบุรี ท่านได้ยกตำแหน่ง ตำบลศรีราชา ใน อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี ขึ้นเป็น อำเภอศรีราชา และลด อำเภอบางพระ เป็น ตำบลบางพระ สังกัด อำเภอศรีราชา ท่านจึงถือเป็นผู้ก่อตั้งอำเภอศรีราชา
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ