saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเรือ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบเงินสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
       วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง  นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบเงินสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง
       สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้
นางสิริมา กีรตยาคม   กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ทางการท่าเรือแหลมฉบังจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล เป็นต้น โดยในปีนี้จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ และมอบเงินเพื่อสนับสนุนสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณป่าชายเลน และวงจรชีวิตสัตว์น้ำบริเวณดังกล่าว จำนวน142994บาท เพื่อให้น้ำมีคุณภาพ และประสิทธิภาพและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำตลอดไป
       สำหรับวันนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าและคอนเทรนเนอร์ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ซ่อมสะพานทางเดินรอบพื้นที่ป่าชายเลนแหลมฉบัง และร่วมกัน กวาดล้าง ทำความสะอาดโดยทางท่าเรือ แหลมฉบัง และหน่วยงานต่างๆ พร้อมจะดูแล รักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งแหลมฉบังผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ