saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์เปิดเวที รับฟังความคิดเห็นประชาชนขยายโรงกลั่น


ไทยออยล์เปิดเวที รับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่  2  โครงการขยายโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์  ส่วนที่ 2  ราบรื่น เตรียมนำข้อมูลเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา  พร้อมดำเนินการได้ภายในปี  2561 
นายสันติ  ศิริตันหยง  รองนายเทศบาลนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วย นายวิโรจน์  มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์  ส่วนที่ 2  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ ,ผู้นำชุมชน  และประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ.ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายประทีป  เลียงเพ็ชร  ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์-ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในวันนี้มารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์  ส่วนที่  2  และในการรับฟังในครั้งนี้ ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างไร โดยประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างความเจริญและสร้างแรงงานในพื้นที่
จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นรูปเล่มรายงาน ส่งไปยังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา หากผ่านการพิจารณาเสร็จเรียบร้อย ก็จะได้รับใบอนุญาตพร้อมดำเนินการได้ทันที คาดว่าภายในต้นปี  2561 นี้ ก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3-5  ปี  โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตประมาณปี  พ.ศ. 2564 นี้
อนึ่ง บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะพัฒนาโครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 2 ขนาดกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ  253,470 บาร์เรลต่อวัน  โดยทำการติดตั้ง หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ 1 หน่วย , หน่วยกลั่นสุญญากาศ  1 หน่วย ,หน่วยกำจัดกำมะถันโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจน  1  หน่วย และ หน่วยกำจัดกำมะถันจากน้ำมันก๊าด  1  หน่วย ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งหมด  80  ไร่

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ