saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

 ทม.ศรีราชา นำนักเรียน-นักศึกษา-ชุมชน –พนักงานเทศบาล และพนักงานบริษัท ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดและพื้นที่รอบเทศบาลฯ  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้( 5 มิ.ย.) นายชรัช สุวรรณ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณ ณ เวทีใหญ่ สวนสุขภาพเกาะลอย  โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน ,ตัวแทนชุมชน, นักเรียน, และตัวแทนห้างโรบินสัน  ศรีราชา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
โดยวันสิ่งแวดลอมโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี  เนื่องมาจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือ ,รู้ทันเหตุการณ์ ร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
สำหรับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจเรื่องการสร้างความสมดุลของธรรมชาติ  ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงมีอยู่ให้ยั่งยืนตลอดไป





ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ