saostar

Banner โฆษณา

ชุมชนคาทอลิกวัดพระหฤทัยเสกและเปิดวัดพระหฤทัยศรีราชา


            ชุมชนคาทอลิกวัดพระหฤทัยทำพิธีเสกและเปิดวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา หลังใหม่ ในงบประมาณกว่า 166 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนชาวคาทอลิกใช้เป็นสถานที่ทำพิธีมิสซาและดำเนินพิธีต่าง ๆ

                วันนี้ (17 มิ.ย.) พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเสกและเปิดวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา หลังใหม่ ในงบประมาณกว่า 166 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนชาวคาทอลิกใช้เป็นสถานที่ทำพิธีมิสซาและดำเนินพิธีต่าง ๆ โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และประชาชนชาวคาทอลิก เข้าร่วมในพิธีเปิดกันเป็นจำนวนมาก

                วัดพระหฤทัยศรีราชาหลังใหม่ ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากทุกฝ่าย ได้แก่ สังฆมณฑล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานราชการในอำเภอศรีราชา ผู้มีจิตศรัทธาจากชุมชนวัดศรีราชาและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมบริจาคกำลังทรัพย์เป็นงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 166,576,348 บาท ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 4 ปี เป็นลักษณะเต็นท์หรือพลับพลาซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และเพื่อให้เป็นจุดน่าสนใจจึงทำเป็นจั่วทรงสูงด้านหน้า เพื่อสามารถมองเห็นได้แต่ไกล นอกจากนั้นยังปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ วัดและปรับปรุงบริเวณรอบทั้งรั้วและถนนไปด้วย

                ปัจจุบันวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา มีจำนวนประชากรคาทอลิกประมาณ 3,145 คน เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในแหล่งชุมชนเมืองเขตอุตสาหกรรม จึงมีผู้อพยพทั้งคนไทยและคนต่างชาติมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัดหลังใหม่นี้กว้างใหญ่และสะดวกสบาย  สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมได้เป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ