saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน นครแหลมฉบังใจเกินร้อย


ชมรมจักรยานแหลมฉบังร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน "นครแหลมฉบังใจเกินร้อย" ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและชุมชนใกล้เคียง
นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย ทีมงานผู้จัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันปั่นจักรยาน "นครแหลมฉบังใจเกินร้อย" ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประธานคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชมรมจักรยานนครแหลมฉบัง สื่อมวลชน และ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
การจัดการแข่งขันแบบออกเป็น รุ่น VIP (15 กิโลเมตร) และ รุ่นทั่วไป (58 กิโลเมตร) ซึ่งรุ่นทั่วไปแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เสือหมอบชาย เสือภูเขาชาย เสือหมอบหญิง และ เสือภูเขาหญิง โดยมีถ้วยรางวัลพิเศษสำหรับเสือหมอบชายและเสือภูเขาชาย 10 อันดับแรกของแต่ละประเภท แต่ละรุ่น ถ้วยรางวัลพิเศษสำหรับเสือหมอบหญิงและเสือภูเขาหญิง 10 อันดับแรกของทั้งสองประเภทเช่นกัน และถ้วยรางวัลอันดับที่หนึ่ง (ของแต่ละประเภท และรุ่น VIP) สำหรับเส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางธรรมชาติเส้นทางเดิมเหมือนในปีที่ผ่านมา (มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย) จุด Start เริ่มจากสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง มุ่งหน้าไปเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง และวกกลับมาเส้นทางเดิม การแข่งขันในปีนี้มีการกำหนดเส้นชัยใหม่ซึ่งเลื่อนเข้ามาจากจุด Start ประมาณ 2 กิโลเมตร


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ