saostar

Banner โฆษณา

เอสโซ่ และเมืองศรีราชาห่วงใยความปลอดภัยบนท้องถนน
โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%ครั้งที่ 2  ณ สวนสุขภาพเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา
วันนี้( 28 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เปิดโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%ครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี นายนุกิจ ชลคุป ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน บริษัท เอสโซ่ฯ  ณ สวนสุขภาพเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา
นายธานี เผยว่า รัฐบาลได้จัดความสำคัญของปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ในลำดับต้นๆ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกับรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจัง
นายนุกิจ เสริมว่า สำหรับพิธีเปิดโครงการในวันนี้ เอสโซ่ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้เรียนรู้ถึงกฎจราจร และความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
สำหรับเอสโซ่ ความปลอดภัยถือเป็นแก่นของวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก รวมถึงเอสโซ่ในประเทศไทย ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน นอกจากนี้ เรายังได้พยายามส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นประเด็นที่มักก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งพนักงานและชุมชนต่างๆ เอสโซ่จึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จัดขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงมอบหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชนที่ผ่านการอบรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ