saostar

Banner โฆษณา

อบต.บางพระ แจงคืบหน้า เส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ


            อบต.บางพระ  แจงคืบหน้า เส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ  ระยะทางกว่า  20  กม. ใช้งบประมาณจากจังหวัดและ อบจ.ชลบุรีจำนวนกว่า  300  ล้านบาท  สร้างคลับเฮาส์และเส้นทางจักรยาน คาดจะเริ่มก่อสร้างต้นที่  2561 นี้
นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา  นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธาน ชี้แจงความคืบหน้าการสำรวจและออกแบบเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ,ประชาชน พร้อมบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับรูปแบบทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ  ระยะทาง 21.697 กิโลเมตร  ขนาดถนนกว้างที่สุดตั้งแต่ 4- 6  เมตรนั้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้างคลับเฮาส์  ส่วนเส้นทางจักรยาน ,จุดชมวิว ,จุดจอดรถ ,ห้องน้ำ นั้นได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  รวมงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านบาท
สำหรับระยะเวลาในการก่อสร้างขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เตรียมสรุปรูปแบบและแผนงานและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เพื่อดำเนินการตามแผนงานต่อไป โดยคาดว่าหากไม่ติดปัญหาอะไรในต้นปี 2561 พร้อมดำเนินการก่อสร้างในทันที
สำหรับเส้นทางจักรยานดังกล่าว  คาดว่าจะสวยที่สุดในประเทศ  มีคลับเฮาส์  จุดชมวิว จุดจอดรถ ห้องน้ำ ร้านขายอาหาร ร้านขายกาแฟ สวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ตลอดเส้นทาง จะเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ด้านการออกกำลังกาย และในอนาคตจะพัฒนาเป็นสนามกีฬาประเภทจักรยานได้ในระดับสากล ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพที่สำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งในอนาคตจะสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ