saostar

Banner โฆษณา

ศรีราชา อำนวยความสะดวก ทำบัตรประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง-พิการ ที่บ้านพัก


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไป ทำบัตรประชาชน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-พิการ  เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทาง
วันนี้(7 มิ.ย.) นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา  นำนายวรานนท์  ยิ้มมงคล ปลัดจงหวัดชลบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กาชาดอำเภอศรีราชา และผู้ใหญ่บ้านและกำนัน  ไปดูการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ  ตามบ้านเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มนี้
โครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เช่น บัตรประชาชน ก็ถือว่าเป็นบัตรที่สำคัญที่แสดงตัวตน และสามารถยื่นบัตรดังกล่าวขอรับสิทธิประโยชน์ ที่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนมอบให้
นายวรญาณ  กล่าวต่อไปว่า การออกมาอำนวยความสะดวก ในการทำบัตรประชาชนนอกพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่จะเดินทางไปทำบัตรที่อำเภอหรือเทศบาล ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก
สำหรับพื้นที่อำเภอศรีราชานั้น  มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ทั้งสิ้นประมาณ 100 กว่าราย  และในครั้งนี้มีผู้ยื่นความประสงค์ขอทำบัตรนอกพื้นที่  2 ราย ประกอบด้วย นางสาวอรุณ  นิ่มจำเป็น อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 114/3 หมู่ 7 ต.บางพระ  ที่ป่วยพิการทางสมองและการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่เคยทำบัตรประชาชนเลย และ นางผาด เอี่ยมสวัสดิ์  อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 129/10 หมู่  7 ต.บางพระ  ไม่สามารถเดินได้ โดยบัตรหมดอายุ  และออกให้บริการครบทุกคนที่ยื่นความประสงค์พอทำบัตรประชาชน  โครงการทำบัตรประชาชน เคลื่อนที่นั้น ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ครั้งแรก ซึ่งสร้างความดีใจให้กับญาติพี่น้อง และผู้ที่ทำบัตร ที่สามารถนำบัตรดังกล่าวไปอ้างอิงรับสิทธิต่างๆ ได้เต็มที่
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ