saostar

Banner โฆษณา

หน้ากากอีกาดำ เตือนระวัง ไข้เลือดออก รณรงค์ร่วมพญาไทศรีราชา


            โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมดึง “อีกาดำ”เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ นักร้องชื่อดังมาแชร์ประสบการณ์ ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกนี้ด้วย

ที่บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้จัดกิจกรรมเสวนาการให้ความรู้เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน โดย นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมศาสตร์ทั่วไป ของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พร้อมด้วยได้เชิญนักร้องชื่อดัง “เอ๊ะ”จิรากร สมพิทักษ์ หรือ “หน้ากากอีกาดำ”จากรายการ เดอะแมสซิงเกอร์  ที่เป็นขวัญของแฟนเพลงชาวไทยในขณะนี้ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ จากอันตรายของโรคไข้เลือดออกนี้ด้วย

ซึ่งตามสถิติในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกสูงถึง 63,310 ราย และเสียชีวิตเป็นจำนวน 61 ราย ต่อปี และในแต่ละปีมีประชากรราว 12,500 คนทั่วโลก เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส เดงกี่ มียุงลายเป็นพาหนะ เชื้อไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์คือ เดงกี่ 1 , เดงกี่ 2 , เดงกี่ 3 และเดงกี่ 4 เป็นเหตุให้คนสามารถติดเชื้อได้หลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการประมาณ 5-8 วัน หลังถูกยุงรายมีเชื้อกัด ความรุนแรงมีตั้งแต่น้อยไปหามาก บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 62,405 ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่ม 5-9 ปี ซึ่งยุงลายส่วนมากจะกัดในเวลากลางวัน ประมาณ 2 ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้น และ 3-4 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก ยุงชนิดนี้เป็นยุงบ้าน ชั่วชีวิตบินได้ไม่เกิน 200 เมตร ดังนั้นถ้ามียุงในบ้านต้องหาแหล่งของยุงและกำจัดทิ้ง

ซึ่งนั้นจากเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแล้ว ดัง เอ๊ะจิรากร สมพิทักษ์ หรือ หน้ากากอีกาดำก็ขึ้นเวทีร้องเพลงให้กับผู้ร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ