saostar

Banner โฆษณา

กาชาดช่วยผู้ป่วยติดเตียง เกิดแผลกดทับรักษาตัวอย่างเร่งด่วน


กาชาดอำเภอศรีราชาประสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับผู้ป่วยติดเตียง ที่เกิดแผลกดทับขนาดใหญ่เข้ารับรักษาในกรณีเร่งด่วน
                ที่  บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา นางอัญชลี  บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา ในฐานะเป็นผู้แทนนายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย ด๊อกเตอร์สมพล  เข็มกำเนิด ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางพระ ได้เดินทางมาเยี่ยม นางนิตยา เปี่ยมสะอาด  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และลมชัก  ต้องให้อาหารทางสายยาง ด้วยทางครอบครัวของผู้ป่วยมีภาระปัญหาในการประกอบอาชีพ  ในการดูแลครอบครัวจึงไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่  จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับขนาดใหญ่ ทางกาชาดอำเภอศรีราชาจึงได้ประสานไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาให้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นกรณีเร่งด่วน โดยได้นำรถพยาบาลจากศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย มารับตัวและนำไปตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นที่ศูนย์ฯ จากนั้นจึงได้ทำใบนำส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป  เนื่องจากว่าถ้าทำการรักษาช้า คนไข้อาจได้รับอันตรายจากแผลกดทับจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ