saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาจัดประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ที่ห้วยเขาขยาย


หน่วยงานภาครัฐ ทหาร และประชาชนชาวศรีราชา จัดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาที่ห้วยเขาขยาย  ต.บ่อวิน เพื่อดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำให้สะอาด ปราศจากผักตบชวา และวัชพืช

วันนี้(9 มิ.ย.) นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา บริเวณห้วยเขาขยาย หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา โดยมีนายมานะ  ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  กล่าวรายงาน  โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ,ผู้นำท้องถิ่นพื้นที่ตำบลบ่อวิน ,ทหารจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ,ทหาร คสช.ประจำอำเภอศรีราชาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาโดยในวันนี้เข้าดำเนินการที่ห้วยเขาขยาย ต.บ่อวิน โดยลำคลองดังกล่าว มีความยาวประมาณ 1,200 เมตร กว้างประมาณ  8-10 เมตร ซึ่งมีผักตบชวาในลำคลองประมาณ 600  ตัน และที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ที่ห้วยผักกูด ตำบลบึง และห้วยหนองน้ำดำ ตำบลสุรศักดิ์

 ด้านนายวรญาณ   กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีหน่วยงานเทศบาล ,ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมดำเนินการ พร้อมสนับสนุนกำลัง ,วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรถแบ็กโฮตักผักตบชวา นำไปกำจัด และเมื่อดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้เป็นแหล่งน้ำปลอดจากผักตบชวา และจัดตั้งชุมชนคนริมน้ำ เพื่อดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำให้สะอาดและปราศจากผักตบชวา และวัชพืช พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงผลเสียของผักตบชวา

ด้านนายบรรจง  แก้วมณี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บ่อวิน  กล่าวว่า  การกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้  เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้น้ำในลำคลองแห่งนี้สะอาดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นผักตบชวาดังกล่าว จะนำไปทำปุ๋ยหมัก  เพราะหากปล่อยทิ้งไว้และเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน แต่เมื่อเป็นปุ๋ยหมักแล้ว ประชาชนสามารถนำไปใส่ต้นไม้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ