saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลบุรีนำข้าราชการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประมงจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการและประชาชน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในในเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม  2560

วันนี้ (27 ก.ค.) นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,นายบัญชา  สุขแก้ว  ประมงจังหวัดชลบุรี  นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน  นักศึกษา พร้อมที่น้องประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในในเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม  2560  โดยมีพสกนิกรชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เนื่องในปี พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา  กรมประมงได้มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในในเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม  2560 รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนทีมีคุณค่าและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชน  และส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ







ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ