saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ถวายเทียนพรรษา 9 วัดศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560  โครงการ แสงเทียนส่องทาง แสงไฟส่องสว่าง สทบ. ร่วมสร้าง สู่ทางแสงธรรม”  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
วันนี้ ณ อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทบ. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน  ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา สังฆทานหลอดไฟพรรษา สังฆทานยา ผ้าอาบน้ำ และจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม
โดยสิ่งของต่างๆเหล่านี้  เตรียมนำไปถวาย จำนวน 9 วัด  ได้แก่  1. วัดศรีวนาราม  2. วัดเนินบุญญาราม (ต้นมะม่วง)  3. วัดประชานาถ 4. วัดสังกะเปรียว 5. วัดนาลิกวนาราม 6. วัดหนองคล้า 7. วันพระประทานพร 8. วัดพุทิวราราม (กระทิงลาย)9. สิริบูรพาธรรมสถาน (หนองแขวะ)
 โดยกิจกรรมนี้  ทางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง(สทบ. )ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ