saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบัง เร่งเพาะดอกดาวเรืองเตรียม พร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมฯ เร่งเพาะขยายดอกดาวเรือง พร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9
นางสาวพิมานพัชร์  สัมมาจิรากุล  ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกันเพาะและขยายพันธุ์ดอกดาวเรือง  บริเวณลานเพาะชำต้นไม้การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ให้ได้จำนวนมาก เพื่อเตรียมร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยในเบื้องต้น ได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง จำนวน  200  เม็ด มาเพาะชำ ในพื้นที่ที่เตรียมไว้เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นเมล็ดพันธุ์จะงอกขึ้น จากนั้นนำมาคัดแยกใส่ถุงดำ  โดยใช้ระยะเวลา 1  เดือน ต้นดาวเรืองจะใหญ่โตขึ้น  และพร้อมนำไปขยายพันธุ์ต่อได้
นางสาวพิมานพัชร์   กล่าวต่อไปว่า  หลังจากนั้นจะเด็ดยอดดอกดาวเรืองจากต้นใหญ่ มาเพาะในถุงดำ โดยไม่ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์แล้ว ซึ่งจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะปัจจุบันราคาเมล็ดพันธุ์ เริ่มมีราคาสูงขึ้นและหายาก  โดยขณะนี้ ราคาเม็ดละ  1.60 -2  บาทแล้ว
โดยคาดว่าในช่วงใกล้ถึงพระราชพิธี  จะมีดอกดาวเรืองที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปลูกไว้ประมาณ 4-5,000 ต้น จะออกบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนตุลาคม ได้ทันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ