Mom12-Banner

saostar

Banner โฆษณา

มูลนิธิกวนอู ศรีราชา แจกอาหาร ข้าวสาร คนยากไร้


มูลนิธิกวนอู ศรีราชา จัดโครงการ “รวมใจเป็นหนึ่ง สืบสานปณิธาน  ซื่อสัตย์ จงรักภักดี  มิเสื่อมคลาย”  เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส คนชราผู้ยากไร้ โดยตั้งโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมแจกข้าวสาร

นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ”รวมใจเป็นหนึ่ง สืบสานปณิธาน  ซื่อสัตย์ จงรักภักดี  มิเสื่อมคลาย”  ณ มูลนิธิกวนอู  อ.ศรีราชา ซึ่งมีนายโจว เต๋อเหอ ประธานมูลนิธิกวนอู และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯให้การต้อนรับ  พร้อมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน ,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.หนองขาม ,ครู,นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองขาม และ ต.สุรศักดิ์ เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก
โครงการดังกล่าว ทางมูลนิธิกวนอู ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันตลอดมา ซึ่งภายในงาน มีการจัดตั้งโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม , การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น ,การตัดผมให้ชาวบ้าน และที่สำคัญมีการมอบข้าวสารให้แก่ชุมชนหนองขาม และนักเรียนในชุมชนเขาคันทรง  รวมทั้งสิ้น 600 ถุง
นายวรญาณ  กล่าวว่า  มูลนิธิกวนอู อ.ศรีราชา นั้น ถือว่าเป็นมูลนิธิฯ ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ โดยมีการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นคุณธรรมด้านความกตัญญู ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี  โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
อนึ่ง มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551  ที่ผ่านมา  ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเครือข่ายทั้งสิ้น  10  แห่ง  กระจายตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดระยอง , เชียงราย ,ลำปาง , บุรีรัมย์ และพิษณุโลก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ