saostar

Banner โฆษณา

มูลนิธิกวนอู ศรีราชา แจกอาหาร ข้าวสาร คนยากไร้


มูลนิธิกวนอู ศรีราชา จัดโครงการ “รวมใจเป็นหนึ่ง สืบสานปณิธาน  ซื่อสัตย์ จงรักภักดี  มิเสื่อมคลาย”  เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส คนชราผู้ยากไร้ โดยตั้งโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมแจกข้าวสาร

นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ”รวมใจเป็นหนึ่ง สืบสานปณิธาน  ซื่อสัตย์ จงรักภักดี  มิเสื่อมคลาย”  ณ มูลนิธิกวนอู  อ.ศรีราชา ซึ่งมีนายโจว เต๋อเหอ ประธานมูลนิธิกวนอู และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯให้การต้อนรับ  พร้อมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน ,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.หนองขาม ,ครู,นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองขาม และ ต.สุรศักดิ์ เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก
โครงการดังกล่าว ทางมูลนิธิกวนอู ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันตลอดมา ซึ่งภายในงาน มีการจัดตั้งโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม , การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น ,การตัดผมให้ชาวบ้าน และที่สำคัญมีการมอบข้าวสารให้แก่ชุมชนหนองขาม และนักเรียนในชุมชนเขาคันทรง  รวมทั้งสิ้น 600 ถุง
นายวรญาณ  กล่าวว่า  มูลนิธิกวนอู อ.ศรีราชา นั้น ถือว่าเป็นมูลนิธิฯ ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ โดยมีการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นคุณธรรมด้านความกตัญญู ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี  โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
อนึ่ง มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551  ที่ผ่านมา  ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเครือข่ายทั้งสิ้น  10  แห่ง  กระจายตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดระยอง , เชียงราย ,ลำปาง , บุรีรัมย์ และพิษณุโลก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ