saostar

Banner โฆษณา

ชาวศรีราชาร่วมยินดีอดีตนายอำเภอศรีราชาขึ้นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง


            ชาวอำเภอศรีราชาร่วมแสดงความยินดีส่งอดีตนายอำเภอศรีราชาขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครองอย่างชื่นมื่น หลังทำงานในตำแหน่งนายอำเภอศรีราชานาน 1 ปี 8 เดือน
                วันนี้ (30 ก.ค.) หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ และประชาชน เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรญาณ บุญณราช อดีตนายอำเภอศรีราชา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พร้อมทั้ง นางอัญชลี บุญณราช อดีตประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีราชา ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี มีการนำอาหารมาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมในงานด้วย พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย
                โดยคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งให้นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป
                ซึ่งนายวรญาณ บุญณราช อดีตนายอำเภอศรีราชาเดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอศรีราชาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงาน 1 ปี 8 เดือน ได้ลงพื้นที่พบปะ แก้ไขปัญหาเดือดร้อน ดูแลประชาชนชาวศรีราชาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดระยะเวลาที่ทำงาน โดยร่วมกับ นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา ที่ร่วมทำงานร่วมกันทั้งในนามเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จึงสร้างความรักความผูกพันให้กับชาวบ้านและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ในวันนี้ชาวศรีราชาจึงมาร่วมแสดงความยินดีกับนายวรญาณ บุญณราช กันเป็นจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช อดีตนายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา แทนที่


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ