saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา คุมเข้มทุกครัวเรือน ติดตั้งถังดักไขมัน


ทม.ศรีราชา  คุมเข้มทุกครัวเรือน ติดตั้งถังดักไขมัน  ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำและทะเล  เพราะที่ผ่านมาสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หากไม่ดำเนินการเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
วันนี้( 18 ก.ค.) นายปรีชา   เรืองอร่าม  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน ประจำปี 2560  ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา ,นักวิชาการ พร้อมประธานคณะกรรมการชุมชน ,ตัวแทนชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้
นายปรีชา   กล่าวว่า  โครงการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันนั้น  มีมาตรการให้ประชาชนทุกครัวเรือนติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน  ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือน้อยในการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน  จึงมีการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำโดยตรง  ส่งผลกระทบทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำจากไขมัน ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเล
โดยขณะนี้ได้กำชับให้กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองศรีราชา  กำหนดให้ทุกหลังคาเรือน ที่มาขออนุญาตในการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร จะต้องติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน  ส่วนบ้านเรือนที่ก่อสร้างไปแล้วและยังไม่ได้ติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน  จะต้องดำเนินการติดตั้งหลังจากนี้ต่อไป  หากไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายปรีชา  กล่าวต่อไปว่า  ที่ผ่านมาเทศบาลฯ มี เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549  ที่ผ่านมา  แต่ชาวบ้านไม่ยอมปฏิบัติตาม และเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยปะละเลยมาโดยตลอด  แต่หลังจากนี้ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไป
โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกหลังคาเรือน ซึ่งในเบื้องต้นหากพบจะตักเตือนก่อน และหลังจากนั้นหากไม่มีการดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมาย  เบื้องต้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และยังไม่ดำเนินการอีกจะถูกปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ