saostar

Banner โฆษณา

ชาวอำเภอศรีราชาร่วมต้อนรับนายอำเภอศรีราชาคนใหม่


                ชาวอำเภอศรีราชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจในอำเภอศรีราชา เดินมาร่วมต้อนรับนายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยภริยา หลังจากได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                วันนี้(30 ก.ค.) ที่บ้านพักนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประชาชนชาวศรีราชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจ เดินทางมาให้การต้อนรับ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ภรรยาซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชาและนายกเหล่ากาชาด อำเภอศรีราชา โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
                จากคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งให้นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป
                โดยนายนิติ วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา ซึ่งตนพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ สุดกำลังความสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาอำเภอศรีราชาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป”
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ