saostar

Banner โฆษณา

สภากาชาดไทยมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในชนบท พื้นที่จังหวัดชลบุรี


กาชาดชลบุรี จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ เพื่อเด็กนักเรียนในจังหวัดชลบุรี  ตามโครงการรถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท พบพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีระบบสายตาสั้น-ยาว กว่า 5,000 คน สูงที่สุดในประเทศ
ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม  นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ,นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ,นางอัญชลี  บุญณราช  ประธานแม่บ้านมหาไทย อ.ศรีราชา ,แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ให้แก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ตามโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตระหนักถึงปัญหาสายตาเด็กนักเรียนในชนบท จึงได้จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทขึ้น โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายใน และพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่
          เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางด้านสายตาของเด็กนักเรียน ด้วยการตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นสายตาให้นักเรียนได้รับแว่นสายตาในวันเดียวกัน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียน และดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญ และมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
          ด้านแพทย์หญิงอุไรวัลย์  ตินนังวัฒนะ  จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  หัวหน้าโครงการ  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน โดยมีนักเรียนเข้ารับบริการ จำนวน 5,173 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 107 โรงเรียน  ถือว่ามากที่สุดในประเทศ
 สำหรับแว่นสายตาที่เด็กนักเรียนได้รับในครั้งนี้  มีความหมายต่อเด็กนักเรียนมากหลังได้รับแว่นสายตาดังกล่าว เพราะเด็กสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น และคาดว่าเด็กเหล่านี้จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งปัจจุบันเด็กมีปัญหาระบบสายตา เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม  เช่น เด็กนักเรียนอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือ แทปเล็ต มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องทำการตรวจวัดอย่างละเอียด เพื่อความชัดเจนของระบบสายตาข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ