saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ


นครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติฯ " สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติฯ " สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

                 โดยได้จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง  เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ