saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา ชลบุรี เปิดงาน สับปะรดหวานฉ่ำ ของดีศรีราชา ครั้งแรก


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดงาน สับปะรดหวานฉ่ำ ของดีศรีราชาครั้งที่ 1  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ชาวชุมชนในอำเภอศรีราชาได้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสับปะรดของศรีราชาเพิ่มมากขึ้น อีกด้วย
       วันนี้ (4 มิ.ย.) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดงาน สับปะรดหวานฉ่ำ ของดีศรีราชาขึ้นเป็น ครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม นี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชุมชน สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
       โดยภายในงานมีการแข่งขันทำแกงสับปะรด ทำสับปะรดกวน แข่งขันปอกสับปะรด การแกะสลักสับปะรด ประกวดพันธุ์สับปะรดและมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรในพื้นที่ การแข่งขันตำส้มตำลีลา การแข่งกินสับปะรด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ รวมทั้งการประกวดธิดาสับปะรดหวานฉ่ำ ที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 5 กรกฎาคม โดยจะคัดเฉพาะสาวผู้เข้าประกวดที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
                ซึ่งหลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดงาน สับปะรดหวานฉ่ำ ของดีศรีราชา ครั้งที่ 1 ขึ้นโดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุ วัตถา นายก อบต.บางพระ นายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                ซึ่งผลการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ การประกวดสับปะรด พันธุ์ดี ชนะเลิศได้แก่ นายวีระ สาเกทอง ตำบลบางพระ อันดับสอง นายอารัญ คุ้มไพร ตำบลเขาคันทรง อันดับที่สาม นางสำเนา สาเกทอง ตำบลบางพระ
                การประกวดมะพร้าวอ่อนน้ำหอมพันธุ์ดี ชนะเลิศได้แก่ นางวัชรี ฉิมเตย ตำบลเขาคันทรง อันดับที่สอง นางวัชรี ฉิมเตย ตำบลเขาคันทรง นายศิรวุฒิ ถนอมสัตย์ ตำบลบางพระ
                การแข่งขันกวนสับปะรด ชนะเลิศได้แก่ ตำบลบ่อวิน อันดับที่สอง ตำบลเขาคันทรง อันดันดับที่สาม ตำบลสุรศักดิ์
                การแข่งขันส้มตำลีลา ชนะเลิศได้แก่ ตำบลแหลมฉบัง อันดับที่สอง ตำบลศรีราชา อันดับที่สามตำบลหนองขาม
                การประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลศรีราชา อันดับที่สองตำบลสุรศักดิ์ อันดับที่สามตำบลหนองขาม
                การแข่งขันรับประทานสับปะรด ชนะเลิศได้แก่ นางสมคิด สุขประเสริฐ ตำบลบึง
การแข่งขันประกอบอาหารที่ทำจากสับปะรด ชนะเลิศได้แก่ตำบลบ่อวิน อันดับที่สอง ตำบลหนองขาม อันดับที่สาม ตำบลเขาคันทรง
การแข่งขันประกอบอาหารแกงคั่วสับปะรด ชนะเลิศได้แก่ตำบลหนองขาม    อันดับที่สองตำบลบึง  อันดับที่สาม ตำบลบางพระ  และการแข่งขันปอกสับปะรด ชนะเลิศได้แก่ ตำบลหนองขาม

      ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ