saostar

Banner โฆษณา

สร้างแน่ !! ทางยกระดับคร่อมถนนสุขุมวิทในเขตเมืองศรีราชาสร้างแน่ !!! ทางยกระดับคร่อมถนนสุขุมวิทในเขตเมืองศรีราชา ระยะทาง 3.5 กม. ข้ามทุกทางแยก โดยใช้งบ EEC. ประมาณ 1,500 ล้านบาท  คาดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี   รูปแบบสะพานเหมือนแยกอ่าวอุดม

นายปรีชา  เรืองอร่าม  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายโยธา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  กล่าวถึง โครงการก่อสร้างทางยกระดับคร่อมถนนสุขุมวิทในเขตเมืองศรีราชา  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในแผนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC.  โดยจะทำบนถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุรีถึงแหลมฉบัง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก

สำหรับในเขตเทศบาลเมืองศรีราชานั้น  ตนได้สอบถามกรมทางหลวง ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการอย่างแน่นอน ในระยะทางประมาณกว่า  3.5  กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ไปสุดเขตบริเวณเลยแยกโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจเส้นทางและปริมาณรถที่สัญจรผ่านไปมาแล้ว เพื่อจะออกแบบการก่อสร้างสะพานดังกล่าว โดยลักษณะจะเหมือนสะพานทางแยกเคอร์รี่ สยามซีพอร์ต อ่าวอุดม

โดยระยะทาง กว่า 3.5 กิโลเมตรนั้น จะข้ามจุดแยกต่างๆ โดยเริ่มจากบริเวณทางขึ้นหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธศรีราชา  ซึ่งจะข้ามแยกไฟแดงดาราสมุทร ,แยกไฟแดงวัดวังหิน ,แยกไฟแดงอัสสัมชัญ ,ไฟแดงเก่า ,แยกไฟแดงเซนต์ปอลคอนแวนต์ หรือตึกคอม ,แยกไฟแดงเอไอเอ , และทางแยกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือ แยกสเตท

นายปรีชา  กล่าวต่อไปว่า   สำหรับถนนสายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ หลังจากนี้จะต้องมอบให้กรมทางหลวงต่อไป  เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว  ส่วนด้านล่างเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์  ก็จะประสานกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด พร้อมจัดรูปแบบการจราจรใหม่  เพื่อให้การสัญจรผ่านไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบันเมืองศรีราชา เติบโตอย่างมาก และการจราจรหนาแน่น ที่สำคัญถนนไม่สามารถขยายเพิ่มต่อไปได้  ดังนั้นจึงต้อง ทำโอเวอร์พาส หรือทางยกระดับคร่อมถนนสุขุมวิทในเขตเมืองศรีราชา เพื่อบรรเทารถติดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งใครจะไปทำงานในพื้นที่อ่าวอุดม ,แหลมฉบัง หรือพัทยา ก็ใช้ถนนโอเวอร์พาส ส่วนประชาชนในพื้นที่จะส่งลูกหลานไปโรงเรียนก็ใช้ถนนด้านล่าง

นายปรีชา  กล่าวว่า  สำหรับการทำประชาพิจารณ์นั้น โดยกรมทางหลวง จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะทำในภาพรวมผู้ใช้รถใช้ถนนของจังหวัดชลบุรี  ไม่ได้ทำเฉพาะบ้านเรือน ร้านค้า สองฝั่งที่ทางยกระดับคร่อมถนนสุขุมวิทในเขตเมืองศรีราชา เท่านั้น แต่ถ้าในพื้นที่ศรีราชา มีความเดือดร้อนเช่นไรก็จะประสานกรมทางหลวงให้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ