saostar

Banner โฆษณา

ไม่คึก!! ผู้แจ้งขอจดทะเบียนต่างด้าวศรีราชายังมาน้อย พ้นกำหนดจัดเต็ม


            บรรยากาศนายจ้างมาขอจดทะเบียนการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีวันแรกยังไม่คึกคัก มีผู้มาจดทะเบียนเกือบพันคน โดยจัดหางานจังหวัดชลบุรีให้เวลาตามกำหนดเพียง 15 วันเท่านั้น หลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

                วันนี้(24 ก.ค.) นายสุธรรม บัวแก้ว หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดชลบุรี ขึ้นจำนวน 4 แห่ง คือ ที่ 1.ศูนย์ศาลาประชาคมแหลมฉบัง 2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 จังหวัดชลบุรี 3.ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านบึง และ4.ศูนย์การค้าฮาเบอร์มอลล์ พัทยากลาง ในระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 60 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างที่ต้องการจดทะเบียนจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้มาลงเทียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

                สำหรับบรรยากาศในวันแรกที่ศูนย์ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไร มีนายจ้างเดินทางมาลงทะเบียนประมาณ กว่า 100 คน มีการขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประมาณเกือบ 1,000 คน เท่านั้น ซึ่งคาดว่าในวันต่อไปจะมีนายจ้างเดินทางมาลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น

                ด้านนายสุธรรม บัวแก้ว หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว จะมีโทษปรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และได้มีการชะลอกฎหมายตัวนี้ประมาณ 6 เดือน ให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวรีบมาขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดชลบุรี ขึ้นจำนวน 4 แห่ง คือ ที่ 1.ศูนย์ศาลาประชาคมแหลมฉบัง 2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 จังหวัดชลบุรี 3.ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านบึง และ4.ศูนย์การค้าฮาเบอร์มอลล์ พัทยากลาง ในระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 60

โดยนายจ้างสามารถไปขอจดทะเบียนได้ทุกที่ที่มีความสะดวก โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง และรูปถ่ายประวัติแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้างไปติดต่อขอลงทะเบียน ส่วนที่เป็นนิติบุคคล ต้องนำเอกสารสำเนาด้านหน้าหนังสือผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย ซึ่งหลังจากนี้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานต่อไปได้ แล้วรอเจ้าหน้าที่เรียกตัวไปพิสูจน์สัญชาติ ทำหนังสือเดินทางชั่วคราวต่อไป

                ซึ่งหลังจากนี้ทางรัฐบาลจะไม่เปิดจุดลงทะเบียนบัตรสีชมพูอีกต่อไปแล้ว ซึ่งถ้าครบกำหนดการผ่อนผันจนถึงปลายปี 2560 นี้ หากหลังจากนี้ทางรัฐบาลก็จะบังคับใช้กฎหมายตัวนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ