saostar

Banner โฆษณา

ทูลกระหม่อมหญิงฯพระราชทานเทียนพรรษาวัดไร่กล้วย


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปถวายแด่วัดรังษีสุทธาวาส
ที่วัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พร้อมด้วย โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และพุทธศาสนิกชน ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระธรรมธรบุญโปรด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการจัดขบวนรถแห่เทียนพรรษาพระราชทาน จากซุ้มประตูเคลื่อนสู่วัดนำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  คระครูนักเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
 ทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตามโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและสืบทอดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ