saostar

Banner โฆษณา

แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพวันแม่

แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพวันแม่
ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และระลึกถึงพระคุณ
          ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรักระหว่างแม่กับลูก ระลึกถึงพระคุณแม่ที่มีมากมายไม่รู้จบ จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่” ประจำปี 2560 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 23,000 บาท ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
นางสาวจันทร์จิรา เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์คฯ เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เล็งเห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ระหว่างแม่กับลูก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่มีในโลก จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นงานวาเลนไทน์ กีฬาอนุบาล รวมถึงการประกวดวาดภาพวันแม่ ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 และที่สำคัญถือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นี้ สำหรับการจัดประกวด 19 ครั้งที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และผู้เข้าชม ในแต่ละปีมีจำนวนมากกว่า 1,000 คน โดยมีโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมกว่า 23,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ทั้งนี้ทางโรงเรียน ผู้ปกครอง และเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน พร้อมใบสมัครได้ทาง www.pacificpark.co.th หรือ ขอรับเอกสารพร้อมสมัครเข้าแข่งขันได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้” 
พร้อมขอเชิญร่วมชม และเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเรียนที่เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพได้ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ