saostar

Banner โฆษณา

EHIA ท่าเทียบเรือเฟส 3 สรุปค่าเยียวยาครั้งหน้า


คณะกรรมการกำกับการศึกษา ฯกำชับ บริษัทที่ปรึกษา ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ศึกษา EHIA อย่างละเอียดรอบคอบทุกด้าน เพื่อป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประชุมครั้งต่อไปติ่งสรุปค่าชดเชยและค่าเยียวยามาให้ชาวบ้าน
ที่ห้องประชุม 1  อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง นายสนธิ คชวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการกำกับการศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)การก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟส 3  ครั้งที่ 3/2560  โดยมีนายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา ,ตัวแทนท่าเรือแหลมฉบัง ,ตัวแทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า  2  ชั่วโมง  โดยที่ประชุมได้เสนอ คือ ในช่วงดำเนินการก่อสร้างนั้น โดยจะต้องไปดูว่า อนุสัญญามาโปร  กรณีน้ำเสียจากเรือสินค้าทั้งหลาย ท่าเรือแหลมฉบังจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการ ,จะต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่แหลมฉบังให้มีพื้นที่นันทนาการก่อน และโครงการสวนสาธารณะ 55  ไร่ ก่อนที่โครงการเฟส 3 จะเกิดขึ้น
นอกจากนั้นจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ เฟส 1-2-3  โดยจะต้องใช้คณะกรรมการชุดนี้  ดำเนินการตรวจสอบติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ร่วมกับภาคประชาชนไปสำรวจค่าชดเชยและค่าเยียวยาให้กับชาวบ้านและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ ให้พร้อมก่อนมานำเสนอในที่ประชุมครั้งหน้าในเดือนสิงหาคม
สำหรับปัญหาลานตู้คอนเทนเนอร์  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งกระจัดกระจายตัวตามแหล่งชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ดังนั้นให้ท่าเรือแหลมฉบังประสานกับคณะกรรมการ EEC. เพื่อแก้ไขปัญหาลานตู้ให้เรียบร้อยและไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ