saostar

Banner โฆษณา

อบจ ชลบุรี อนุมัติงบ 17 ล้านสร้างลู่วิ่งยางให้คนแหลมฉบังสุขภาพดี


            องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติงบประมาณ 17 ล้านบาท สร้างลู่ยางสังเคราะห์ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และรองรับการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น จังหวัด  ประเทศและนานาชาติ

                นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดทำโครงการสร้างลู่ยางสังเคราะห์ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเทศบาลนครแหลมฉบังมีนักกรีฑาที่ได้สิทธิเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับประเทศ แต่ยังไม่มีสนามแข่งขัน สนามซ้อมที่ได้มาตรฐาน เป็นสนามฝึกซ้อมและแข่งขัน จึงได้ขออนุมัติงบประมาณเงินสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี และได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 17 ล้านบาทมาสร้างลู่วิ่งดังกล่าวให้กับประชาชน

                ซึ่งลู่วิ่งดังกล่าวจะเป็นลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ขนาด 8 ลู่วิ่ง ระยะทาง 400 เมตร ซึ่งกำหนดการจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ทำให้ทางเทศบาลนครแหลมฉบังจะทำการปิดสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อทำการก่อสร้างสนามตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนต่อไป

                เมื่อสร้างเสร็จแล้วสนามกีฬาแห่งนี้จะสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน รวมถึงเป็นสนามซ้อมให้กับนักกีฬาของเทศบาลนครแหลมฉบังไว้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อก้าวไปสู่นักกีฬาระดับอาชีพต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ