saostar

Banner โฆษณา

“กลุ่มฅนคุ้นเคย” จัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 68


อดีตผู้บริหารด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในนาม กลุ่มฅนคุ้นเคยจัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 68 
      
       ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา (บ้านออร์ฟาเนจ) หรือบ้านเด็กกำพร้าพัทยา นายสมศักดิ์ พจน์ปฏิญญา อดีตผู้อำนวยการด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้นำกลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหาย และกลุ่มเพื่อนร่วมงานด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รวมกลุ่มกันในนาม กลุ่มฅนคุ้นเคยเดินทางมาจัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส
      
       กิจกรรมดังกล่าว ทาง นายสมศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่สมัยยังคงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2517 เพื่อเป็นการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง ต่อมาภายหลังมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มาร่วมกิจกรรมด้วย และทำกันมาจนกลายเป็นกิจกรรมประจำปี
      
       ทั้งนี้ ถือเป็นการคืนกำไรให้สังคม ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือที่ดีจนกลายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจนได้รับความสนใจจากเพื่อนพี่น้องด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งหากนับการจัดงานในนามด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังแล้วถือว่าจัดขึ้นเป็นปีที่ 13
      
       ทั้งนี้ กิจกรรมในปีนี้ กลุ่มฅนคุ้นเคยได้ระดมเงินทุนรวมกว่า แสนบาท พร้อมสิ่งของจำเป็น นำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแรกเกิด เด็กเล็ก เด็กโต ให้ได้เรียนจนถึงระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งนอกจากเป็นการทำบุญทำกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายสมศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ครบปีที่ 68 แล้ว
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ