saostar

Banner โฆษณา

พสกนิกรชาวแหลมฉบัง พร้อมใจใส่เสื้อฟ้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป


พสกนิกรชาวแหลมฉบัง พร้อมใจใส่เสื้อฟ้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชการที่ 9

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ  นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศฯมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชการที่ 9 โดยมีพระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ สามเณร 86 รูป เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นพระสงฆ์และสามเณร 86 รูป ออกบิณฑบาต จากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชาชนส่วนใหญ่ พาแม่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชการที่ 9 ทรงพระราชทาน คำขวัญวันแม่ ปี 2560 ดังนี้ “สอนให้ลูกเรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็นกำลังไทย  ให้แข็งแรง”

นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศฯมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้กำหนดจัดงานโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทย และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการ ช่วงเย็น  เวลา ๑๘.๐๐ น. ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพ สีฟ้าอ่อน หรือขาวนวลโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ