saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอศรีราชา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

วันนี้ (12 ส.ค.) นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา  เจริญพระพุทธมนต์     ที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา

 จากนั้นนายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  คณะผู้บริหาร นายมาโนชย์  อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา  ภาครัฐ เอกชนและชาวชุมชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหามหาราชินี

และในปี 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้  "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา  พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ