Mom12-Banner

saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง อนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าว ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ


เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน หวังปลูกฝังประชาชน และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา คุณค่าของข้าว และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยให้ยั่งยืนสืบไป

                 วันนี้ (16 ส.ค.) นายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน ของเทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนาได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองคล้าเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสาธิตวิธีการปลูกข้าว การแข่งขันปลูกข้าว แข่งขันจับปลา การทดสอบข้าวพันธุ์ดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นทางเลือกของเกษตรกร การทำอาหารท้องถิ่นพื้นเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ล้อมวงรับประทาน หลังจากร่วมกันปลูกข้าวเสร็จสิ้น

นายภควัต ขันธหิรัญ กล่าวว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนา ประชาชน เด็ก และเยาวชนที่จะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกระบวนการทำนาการทดสอบข้าวพันธุ์ดีต่างๆ ได้เปรียบเทียบ ใช้เป็นทางเลือกของเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพทักษะในการพัฒนาอาชีพการทำนาให้อยู่คู่กับเทศบาลนครแหลมฉบังต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ