saostar

Banner โฆษณา

ชลบุรีลงทะเบียนต่างด้าวกว่าหกหมื่นคน กัมพูชาแชมป์ อาชีพก่อสร้างมากสุด


            จังหวัดชลบุรีสรุปยอดผู้ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีทั้งหมดกว่าหกหมื่นคน สัญชาติกัมพูชาสูงสุด เข้ามาประกอบอาชีพกิจการก่อสร้างมากที่สุดเกือบ 2 หมื่นคน หลังจากนี้ 40 วัน จะเป็นการพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างที่แท้จริงต่อไป

หลังจากที่ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดชลบุรี ขึ้นจำนวน 4 แห่ง คือ ที่ 1.ศูนย์ศาลาประชาคมแหลมฉบัง 2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 จังหวัดชลบุรี 3.ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านบึง และ4.ศูนย์การค้าฮาเบอร์มอลล์ พัทยากลาง ในระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 60 ที่ผ่านมานั้น  

วันนี้ ( 8 ส.ค.) นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยยอดสรุปการมาลงทะเบียนของแรงงานต่างด้าวของจังหวัดชลบุรีมีทั้งสิ้น 60,815 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 14,929 คน สัญชาติลาว 7,462 คน  และสัญชาติกัมพูชา 38,424 คน แบ่งเป็นผู้เข้ามาลงทะเบียนประกอบอาชีพกิจการก่อสร้างจำนวน 19,077 คน กิจการเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 9,300 คน กิจการผลิตหรือจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม จำนวน 7,900 คน กิจการให้บริการต่าง ๆ ยกเว้นกิจการรับเหมา จำนวน 5,790 คน และกิจการต่อเนื่องการเกษตร จำนวน 3,581 คน โดยมีนายจ้างมาลงทะเบียนจำนวน 13,363 ราย

ซึ่งหลังจากนี้ไปทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีจะทำการพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน โดยจะใช้เวลาอีกประมาณ 40 วัน นับจากวันนี้ ( 8 ส.ค.60) เป็นต้นไป โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อนัดนายจ้างให้นำพาลูกจ้างที่ลงทะเบียนไว้มาทำการพิสูจน์ตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย หลังจากนี้ทางนายจ้างเพียงรอรับโทรศัพท์นัดหมายจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ