saostar

Banner โฆษณา

สถานการณ์ไก่สดแปรรูป ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่อง


สถานการณ์ไก่สดแปรรูป ส่งออกไปตลาดต่างประเทศยุโรป-ญี่ปุ่น เติบโตอย่างต่อเนื่อง  หลังประเทศบราซิลและฟิลิปปินส์ ประสบปัญหาด้านมาตรฐานการส่งออกและไข้หวัดนก โดยหันมาสั่งซื้อไก่จากประเทศไทยแทน ทำให้ตลาดการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโตขึ้น 8-9  %

นางฉวีวรรณ   คำพา  นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวถึง สถานการณ์ส่งออกไก่สดไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะเนื้อไก่สดแปรรูปแช่แข็ง ขณะนี้มีความต้องการสูงมากกว่าประเทศอื่นๆ ส่วนไก่ปรุงสุกก็ยังมีความต้องการเช่นกัน แต่สู้ไก่สดแปรรูปแช่แข็งไม่ได้ นอกจากนั้นประเทศในแถบยุโรปก็ยังมีออเดอร์ซื้อบ้าง

ขณะนี้การส่งออกไก่สดแปรรูปแช่แข็งไปยังตลาดต่างประเทศนั้น  ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากความต้องการ  เพราะในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประเทศบราซิล มีปัญหาด้านมาตรฐานการส่งออก ซึ่งเดิมประเทศญี่ปุ่นสั่งซื้อจากประเทศบราซิล แต่เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว จึงหันมาซื้อจากประเทศไทยแทน

นอกจากปัญหาที่ประเทศบราซิลแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดปัญหาพบเชื้อไข้หวัดนกที่ประเทศฟิลิปปินส์เช่นกัน ทำให้ความต้องการไก่สดเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงหันมาสั่งซื้อไก่สดจากประเทศไทย  ที่สำคัญประเทศไทยสามารถส่งไปถึงประเทศญี่ปุ่นภายใน 7 วันเท่านั้น แต่ถ้าหากสั่งซื้อจากประเทศบราซิล ต้องใช้เวลานับเดือน

ขณะนี้การส่งออกไก่สดไปยังประเทศญี่ปุ่น เดิมส่งไปประมาณ 7 แสนตัน คาดว่าในปีนี้สามารถส่งมากกว่า 7 .5 - 8 แสนตัน โดยยอดส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 8-9 %  จากปี 2559 ส่วนราคาขายในขณะนี้ ไก่สดแปรรูปแช่แข็งธรรมดา ราคาตันละ 3,200 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากไก่สดแช่แข็งคัดพิเศษ  ราคาตันละกว่า  4,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ซึ่งในช่วงนี้ประเทศแถบยุโรป และ ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มมากขึ้น เพราะจะต้องสำรองไก่สดไว้รองรับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ที่จะถึงในเร็วๆนี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ