saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน


เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความสามัคคี

วันนี้ (17 ส.ค.) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในเขตเทศบาลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้อภัย ระหว่างนักกีฬา ซึ่ง มีโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 โรงเรียน โดยมี นายชัยยุทธ บุญประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดหนองคล้า โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา โรงเรียนซากยายจีน โรงเรียนบ้านทุ่งกราด โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 , 2 และ 3 เข้าร่วม และมี นางสาวบุศรา รังไศว ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตซอลหญิงจังหวัดชลบุรี เป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำปฏิญาณตน
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ