saostar

Banner โฆษณา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูพา จัดเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ


            คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด

                วันนี้ (26 ส.ค.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมให้ยุวชน เยาวชน ได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด และส่งเสริมให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให่คณาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการแข่งขัน โดยมี ด๊อกเตอร์ศักดิ์ชัย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี “น้องวิว”นางสาวเยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เข้าร่วมในพิธี

                โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 756 คนจากทั้งหมด 48 ทีม ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยใช้ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คเป็นสนามแข่งขันข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ