saostar

Banner โฆษณา

“นายกต่าย” แจงเตรียมทุบ หอนาฬิกาศรีราชาเก่าแก่ เหตุฐานทรุดอันตราย


            นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แจงประชาชนเหตุเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมหรือรื้อถอนหอนาฬิกา ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวศรีราชามาถึง 60 ปี เหตุทรุดโทรมอย่างหนัก หวั่นล้มทำให้ประชาชนเกิดอันตราย หลังมีประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วย

                วันนี้ (16 ส.ค.) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธาธิการ และผู้อำนวยการกองโยธาธิการเทศบาลเมืองศรีราชา ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบหอนาฬิกา บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวศรีราชา เพื่อให้ดูสภาพทรุดโทรมของตัวหอนาฬิกาดังกล่าวที่สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2500 หลังจากแจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีให้เข้าตรวจสอบพบว่าสภาพโครงสร้างอาคารมีความชำรุด แตกร้าว หากใช้อาคารดังกล่าวต่อไปอีกอาจจะเกิดอันตรายจากการพังทลายของอาคารได้ จึงเห็นควรให้ระงับการใช้หอนาฬิกาดังกล่าว สมควรปรับปรุงซ่อมแซมหรือรื้อถอนต่อไป แต่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งยังไม่เข้าใจ ได้โพสต์ข้อความต่อว่าผู้บริหารไปในการเข้าใจผิด จึงต้องชี้แจงในส่วนต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ

                นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จึงตั้งคณะทำงานตรวจสอบสภาพ สรุปได้ดังนี้
1.ไม่มีรูปแบบแปลน โครงสร้างเดิมของหอนาฬิกา ว่ารากฐานเป็นเข็มเจาะ เข็มตอก หรือฐานรากแผ่ จึงยากต่อการยึดค้ำโครงสร้างเดิม
2.คอนกรีตโครงสร้างมีการแตกร้าว หมดอายุ ไม่มีความยึดเกาะ
3.เหล็กมีสนิม บวมแตกปริ จะทำให้คอนกรีตโครงสร้างแตกตาม
4.การขึ้นดามโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ภายในหอนาฬิกามีความเสี่ยงต่อการพังทลาย
5.โครงสร้างมีความสะเทือนในขณะที่เจ้าหน้าที่และช่างซ่อมขึ้นไปซ่อมนาฬิกาอยู่บ่อย ๆ
6.เมื่อดามโครงสร้างได้สำเร็จ ก็ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนดังเดิม
7.นาฬิการุ่นติดตั้งเดิมไม่มีขายแล้วตามท้องตลาด
8.การพังทลายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะความสะเทือนจากการสัญจรของรถยนต์รอบวงเวียนหอนาฬิกา จึงอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้

                จึงตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาบริเวณตลาดวงเวียนตลาดสด เทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 3,461,000 บาท ต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ