saostar

Banner โฆษณา

แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพวันแม่


แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพวันแม่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และระลึกถึงพระคุณ

          ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรักระหว่างแม่กับลูก ระลึกถึงพระคุณแม่ที่มีมากมายไม่รู้จบ จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่” ประจำปี 2560 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และ
ทุนการศึกษารวม 23,000 บาท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางสาวจันทร์จิรา เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์คฯ เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เล็งเห็นถึงความรัก
ความอบอุ่น ระหว่างแม่กับลูก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่มีในโลก จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นงานวาเลนไทน์
กีฬาอนุบาล รวมถึงการประกวดวาดภาพวันแม่ ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 และที่สำคัญถือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นี้ สำหรับการจัดประกวด 19 ครั้งที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และผู้เข้าชม ในแต่ละปีมีจำนวนมากกว่า 1,000 คน โดยมีโล่เกียรติยศ และ
ทุนการศึกษารวมกว่า 23,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) สำหรับผลการแข่งขันในปี 2560 นี้

ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ที่นักเรียนชนะเลิศทั้งในระดับประถม และระดับมัธยมต้น โดยในภาพรวมมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ 300 คน” 

ผลการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
- ชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ ร.ร.สมคิดจิตต์วิทยา
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท ด.ญ.สิริยากรณ์ คันศร ร.ร.เมืองพัทยา 3
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,500 บาท ด.ช.ธนโชติ ฉวีวรรณ ร.ร.ชุมชุนบ้านวังจันทร์
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท ดังนี้
1. ด.ช.ภานุพงศ์ นเรศรัมย์ ร.ร.บรรณพันธ์ศึกษา
2. ด.ช.ศิริธันวา สรอิ่ม ร.ร.บรรณพันธ์ศึกษา
3. ด.ญ.ฐิชา แซ่จัง ร.ร.พร้อม
4. ด.ญ.พิมพ์มาดา ศิริประจักษ์ ร.ร.อนุบาลชลบุรี
5. ด.ญ.วชิรญาณ์ ครุฑใจกล้า ร.ร.พนัสศึกษาลัย                            

ระดับมัธยมศึกษา
- ชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล ร.ร.สมคิดจิตต์วิทยา
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท ด.ญ.กรวิภา วิปุลพงษ์ ร.ร.ชลกันยานุกูล
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,500 บาท ด.ญ.ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ ร.ร.ชลกันยานุกูล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท ดังนี้
1. ด.ญ.ทานตะวัน วัฒนะ ร.ร.ชลกันยานุกูล
2. ด.ช.ธัชพล แก้วกำกง ร.ร.สมคิดจิตต์วิทยา
3. ด.ญ.วริศรา จันทร์พักตร์ ร.ร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
4. ด.ญ.ออมทอง เหล่าคุ้ม ร.ร.ทรงวิทยา เทพารักษ์
5. ด.ช.พชธกร เย็ญจรัตน์ ร.ร.พนัสศึกษาลัย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ