saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตเกือบสองล้านบาท


โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์ เพื่อสถาบันการศึกษา ให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 233 ทุน เป็นเงินเกือบสองล้านบาท

วันนี้( 3 ส.ค.) เวลา 13.00 น. นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2560 ให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มไทยออยล์ วันที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการมอบกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษาจำนวน 11 กองทุน และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจำนวน 233 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,862,000 บาท

สำหรับการมอบทุนในวันนี้มีตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด สหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย สมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ ชมรมชาวใต้ไทยออยล์ และประธานคณะกรรมการชุมชนรอบโรงกลั่นไทยออยล์ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ