saostar

Banner โฆษณา

สาธารณสุขศรีราชาเปิดแอปฯ เพิ่มศักยภาพบริการสาธารณสุข


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดทำแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC  ในการทำข้อมูลประวัติผู้ป่วยติดเตียง ก่อนนำไปพัฒนาต่อยอดข้อมูลทางด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร ต้อนรับไทยแลนด์  4.0

วันนี้ (29 ส.ค.) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายกมล อินทรวิเชียร สาธารณสุขอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกเหล่ากาชาดอำเภอศรีราชา ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ สมคำ นักยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน PMGP สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกันเปิดตัวแอปพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC  ในการทำข้อมูลประวัติผู้ป่วยติดเตียง ก่อนนำไปพัฒนาต่อยอดข้อมูลทางด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร ต้อนรับไทยแลนด์  4.0 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่นและผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ สมคำ เปิดเผยว่า แอปพลิเคชั่นนี้ทางจิสด้าได้ร่วมมือกับอำเภอศรีราชา และสาธารณสุขอำเภอศรีราชาจัดทำเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของผู้ป่วยติดเตียง มีประโยชน์ตรงที่เราสามารถรู้ว่าผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่มีจำนวนกี่ราย มีประวัติเป็นอย่างไร และอยู่ที่ไหนบ้าง มีการไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่เท่าไรบ้าง ซึ่งจะเป็นการง่ายต่อการติดตามของผู้ที่ให้บริการในเรื่องนี้

ซึ่งในอนาคตจะทำให้ครบทั้งจังหวัด EEC ในภาคตะวันออก โดยเริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรีไปก่อน และก็ไปทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยองต่อไป ซึ่งในจุดนี้เป็นแอปพลิเคชั่นเบื้องต้นที่ได้ทำกัน อนาคตจะต่อยอดและพัฒนาไปได้อีก

ส่วนระบบใหญ่ของ EEC เป็นแอปฯที่ใช้ในการตัดสินใจในเชิงพื้นที่ที่จะทำให้กับจังหวัด ก็จะเป็นข้อมูลทางด้านประชากร การลงทุนของภาครัฐ พื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งในอนาคตจะต่อยอดทำเป็นวอลรูมในระดับจังหวัด ที่ให้ผู้บริหารของจังหวัดได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.eecmap.gistda.or.th
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ