saostar

Banner โฆษณา

สรรพสามิตเผยวิธีตรวจสอบสุรา บุหรี่ปลอม เบื้องต้น


            สรรพสามิตเปิดบูธแนะนำประชาชนให้สังเกตวิธีการตรวจสอบสุรา และบุหรี่ปลอมเบื้องต้น โดยแนะนำวิธีตรวจสอบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าเท่าพวกทำผิดกฎหมาย

                วันนี้ (25 ส.ค.) ที่กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร “พรบ.สรรพสามิตใหม่ เข้าใจง่ายกว่าที่คิด” นายสุชิน พุ่มพวง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิต ภาค 2 ได้เปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิสูจน์บุหรี่ สุราปลอม ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ได้รู้เพื่อที่จะได้ไม่เป็นเหยื่อของผู้ที่ทำผิดกฎหมาย สามารถนำไปตรวจสอบและใช้ในชีวิตประจำวันได้

                นายสุชิน พุ่มพวง เปิดเผยว่า วิธีการพิสูจน์สุราปลอมอย่างง่าย ๆ ให้ตรวจสอบที่แสตมป์ที่ปิดทับอยู่บนฝาขวด ให้ใช้นิ้วมือลูบไปบริเวณพื้นผิวของแสตมป์ ถ้าหากว่าเป็นแสตมป์ของแท้ เมื่อสัมผัสจะรู้สึกว่าผิวของแสตมป์จะไม่เรียบ เหมือนลักษณะลายน้ำบนธนบัตร ส่วนของปลอมแสตมป์จะลื่น ไม่มีผิวขรุขระเหมือนลายน้ำ ซึ่งเมื่อแสตมป์ปลอม สุราก็จะปลอมไปด้วย นอกจากนี้ยังให้ตรวจสอบที่บริเวณฝาขวด ถ้าหากของแท้ ฝาจะแน่น ไม่สามารถหมุนฝาขวดได้ และตัวอักษรบนฝาจะคมชัด ไม่จาง หรือเลือนราง ถ้าอักษรไม่ชัดหรือผิดปกติให้คิดว่าเป็นของปลอมไว้ก่อน

                ส่วนการตรวจสอบบุหรี่ของไทยนั้น ให้ตรวจสอบที่บริเวณข้างซอง จะมีแถบสีเทา ๆ ดำ ๆ เมื่อทดลองนำเอาไฟแช็ค จุดไปที่แถบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร้อน แถบสีเทาดำนั้นจะจางกลายเป็นสีขาว แต่เมื่ออุณหภูมิกลับเหมือนเดิม สีก็จะกลายเป็นสีเทาดำเหมือนเดิม

                ซึ่งบทลงโทษของผู้ที่จำหน่าย หรือครอบครองสุรา บุหรี่ปลอมนั้น ใน พรบ.สรรพสามิตฉบับใหม่นั้น จะมีโทษที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายนนี้ต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ