saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ เตรียมจัดกิจกรรมวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล


            โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เตรียมจัดกิจกรรมวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ครบ 115 ปี  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

                วันนี้ ( 1 ก.ย.) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เตรียมจัดกิจกรรมวัดพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ครบ 115 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล โดยมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 116 รูป พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมตรวจรักษา ตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ณ ห้องทันตกรรม เปิดรับบริจาคโลหิตที่หน่วยรับบริจาคโลหิต จัดนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประวัติโรงพยาบาล  นิทรรศการครบรอบ “113 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

                สำหรับกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากวันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนจึงได้ถือวันที่ 10 กันยายน เป็นวันสำคัญยิ่งของโรงพยาบาล จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกปีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ