saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2017 ระดับปฐมวัย


                โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2017 ระดับปฐมวัย เพื่อแถลงนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ของระดับปฐมวัย เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับเด็กด้วย

วันนี้ (25 ส.ค.) ภราดาด๊อกเตอร์ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ OPEN HOUSE 2017 ระดับปฐมวัย  โดยได้มีการแถลง นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ของระดับปฐมวัย  โดยเน้นการเสริมสร้างความพร้อมของนักเรียน ระดับปฐมวัย ในการที่จะเข้ามาศึกษา ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับปฐมวัยได้จัดโปรแกรมการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อจำนวน 3 คาบต่อสัปดาห์โดยครูต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนที่เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสอน ให้ฝึกฝนการพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่านครูเจ้าของภาษา จำนวน 15 คาบต่อสัปดาห์ และจัดการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สามอีกด้วย

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียนในระดับปฐมวัยของนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา  การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี การแสดงความสามรถทางด้านภาษาจีน เพื่อสร้างความมั่นใจ กับผู้ปกครอง ที่มีความสนใจ จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ในปีการศึกษา 2560  นี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ