saostar

Banner โฆษณา

สุพรรณบุรี นำทัพผู้ประกอบการ 3 บุรี 1 นคร ลุยชลบุรี 6-10 กันยายนนี้


สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นำทัพผู้ประกอบการ 3 บุรี 1 นคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม โชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยว อวดสินค้าเด่น 5 ภูมิภาค

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดมหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดย นำทัพผู้ประกอบการ 3 บุรี 1 นคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม เพื่อโชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยว อวดสินค้าเด่น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ 6-10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายฐนเสรษฐ สุชามาลาวงษ์ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายฐนเสรษฐ สุชามาลาวงษ์ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเปิดเผยว่า ความสำคัญของงานคือการที่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม โดยเฉพาะ SMEs จะได้มีโอกาสเดินทางไปประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการจะนำสินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีวัตถุดิบเฉพาะพื้นที่นั้นๆ มีศิลปวัฒนธรรม มีวิวัฒนาการ มีเรื่องราวของชุมชน พัฒนาให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวสำคัญและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 4 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 อีกด้วย"

ภายในงานมีสินค้าเสื้อผ้า  เครื่องประดับ ยาสมุนไพร สินค้า OTOP งานศิลปกรรมและหัตถกรรม รวมถึงผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะร่วมเดินทางเป็นคาราวานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการทั่วทุกภูมิภาคของไทย 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ